Направете поръчка +359 882 435 050

Защо се разболяваме | Alka®

 

Явор Жеков
Авторът е млад мъж с разнообразни интереси, избрал да живее, работи и се развива в България. Иска винаги да знае защо нещата се случват точно по този начин и това вероятно е причината да избере в Университета „Еразъм” в Ротердам „Управление на иновациите“ като тема на своята магистратура. От няколко години задълбочено и упорито изучава киселинно-алкалното равновесие в човешкото тяло. Приема за своя мисия да сподели наученото с повече хора, за да им помогне в пътя към дълголетното здраве.

КИСЕЛИЯТ УБИЕЦ

Остаряваме и се разболяваме от киселинни отпадъци в тялото.

В здравото тяло не само кръвта, но и повечето телесни течно­сти са леко ал­кални, а тъканите – добре наситени с кислород.

Това, по което преценя­ваме дали един организъм е киселинно претоварен, е pH на урината. Измерването става много лесно с помо­щта на лакмусови лентички.

Когато pH на урина е между 4-7, значи, че в тялото ни има натрупани киселини, които то изхвърля. Когато имаме pH на урина между 7-8 тялото ни е в алкало- киселинно равновесие.

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ НА Д-Р КАРЕЛ

Защо киселинно-алкал­ното равновесие е толкова важно?

Много показателен за важността му е експери­ментът на д-р Алексис Карел, който успява да поддържа живи клетки от ембрион на пиле цели 28 го­дини. Той държи клетките в разтвор на соли със същия състав, като този на кръв­та, като всеки ден сменя
течността. Когато спира да подменя разтвора, те умират. Изводът, който прави, е, че оцеляването на клетките за толкова дълъг период е било възможно по­ради липсата на киселинни отпадъци и постоянната оптимална стойност на pH в междуклетъчната теч­ност.

ИЗПРАЗНЕНИ ДЕПА

Животът и здравето ни зависят от равновесието във вътрешната ни среда, наречено хомеостаза. Под­държането на алкално-кисе­линния баланс е от изключи­телна важност, също като поддържането на нивото на кръвната захар, например.

Тялото регулира нивото на захарта с производството на инсулин, а леката алкалност на кръвта – чрез про­изводството на натриев бикарбонат.

През 1996 г. д-р Линда Фрасето от Калифор­нийския университет в Сан Франциско открива, че на около 45-годишна възраст алкалният буфер от бикар­бонати в кръвта започва да намалява и оставащите в тялото ни киселини стават причина стареенето и поч­ти всички хронични болести.

Киселинната среда на­малява кислорода в кръвта, отразява се на мускулните тъкани, артериите и ве­ните, води до проблеми с кръвното налягане, възпре­пятства метаболизма, ув­режда клетките, намалява енергията, води до пробле­ми с холестерола и създава среда пълна с токсини.

НЕЗАМЕНИМИТЕ МИНЕРАЛИ

Заради начин ни на хра­нене повечето от нас страдат от повишена ки­селинност. Храните, които предимно консумираме в ежедневието си, са киселин­но образуващи и оставят киселинни остатъци в ор­ганизма.

За киселинността в тялото ни допринася и стресът. За да се освободи от тези отпадни проду­кти, тялото ни ги свързва с алкални минерали и съедине­ния и така ги неутрализира и отстранява.

За целта то се нуждае от запас от ал­кални минерали. Ако обаче киселинните отпадъци са твърде много и нямаме дос­татъчен запас от алкални минерали, тялото започва да си набавя тези минерали от черния дроб, мускулите, сухожилията и костите, зъбите, косата.

Една от причините да имаме чупли­ви кости, е недостигът на калций, който организмът е изчерпил в постоянната си борба да неутрализира ки­селинните отпадъци.

Добрата новина е, че чо­век може да помогне на тя­лото си да поддържа свои­те депа от алкални минера­ли чрез балансирано хранене и разумен начин на живот.

Лошата е, че интензивното земеделие води до чувстви­телно намаляване в почва­та на тези добри минерали и до все по-бедното мине­рално съдържание на на­шата храна.

Ето защо, все по-важен за поддържането на баланса става допълни­телният прием на минерали под формата на хранителни добавки. Това е начинът да останем в добра форма и да остаряваме здрави.