За контакти:

Адрес за кореспонденция:

Alka – Иноко ЕООД
ул. Христо Смирненски 32, ап. 3
1164 София, България

 

Централен офис (Холандия):

Alka Vitae International BV
Esp 246 Postbus 2207
5633 AC Eindhoven
the Netherlands

За обслужване на клиенти:

БГ Тел. :+359 (0) 882 43 50 50
EU tel. :+31 (0) 40 30 400 17
Имейл адрес:info@alka.bg